اخذ مجوز تولید مکمل های دارویی

این شرکت با اخذ مجوز تولید مکمل های دارویی به زودی محصولات جدیدی را در این گروه به سبد دارویی خود اضافه خواهد نمود.