اطلاعیه شماره سه

انتصاب “جناب آقای مهندس مرتضی استوار” بعنوان مدیریت عامل جدید شرکت داروسازی اکسیر گستر اسپادانا