رونمایی از محصولات جدید تخصصی در سی و یکمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در سالن همایش های رازی دانشگاه ایران

رونمایی از محصولات جدید تخصصی در سی و یکمین کنگره سالانه جامعه  پزشکان متخصص داخلی ایران در سالن همایش های رازی  دانشگاه ایران  مورخ 27 الی 30 خرداد 1399