اسپری بینی نازاتکس

اسپری بینی نازاتکس با فرمولاسیون کاملی از اجزای گیاهی و NaCl مؤثر در كاهش آبریزش بینی ناشی از عفونت های ویروسی از جمله کرونا ويروس می باشد.