حضور فعال شرکت دارو سازی اکسیر گستر اسپادانا در سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی در تاریخ 16 تا 18 بهمن 1398

این شرکت با برپایی غرفه تخصصی به معرفی محصول شیاف فیتوواژکس پرداخته و از دیگر محصول جدید خود به نام پماد آنتي هموروييد ونداملیس که در دوران بارداری قابل استفاده می باشد رونمایی نمود.