شیاف واژینال فیتوواژکس

Phytovagex

ضد قارچ و عفونتهای واژینال از جمله واژینیت کاندیدایی

اطلاعات دارو

شکل دارویی

شیاف دو و نیم گرمی

اجزا فرآورده

شیاف فیتوواژکس از روغن سیاه دانه با نام علمي Nigella sativa ساخته شدهاست.

نحوه مصرف

هر شب یک شیاف به صورت واژینال تا 7 شب

مکانیسم اثر

این فرآورده دارای خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی بوده و جهت درمان عفونت¬های واژینال با منشأ قارچی از جمله واژینیت کاندیدایی (ناشی از کاندیدا آلبیکنس) و سایر واژینیت های میکروبی به کار می رود.
ضد قارچ در درمان عفونتهای واژینال ناشی از کاندیدا آلبیکنس

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد و دور از رطوبت و اطفال نگهداری کنید.

موارد مصرف

ضد قارچ و عفونتهای واژینال از جمله واژینیت کاندیدایی

موارد منع مصرف

در صورت داشتن حساسیت به سیاه دانه و یا دیگر اجزای موجود در شیاف فیتوواژکس، مصرف فرآورده ممنوع است.
در کودکان و نوجوانان منع مصرف دارد. مصرف در افراد زیر 12 سال به دلیل عدم وجود بررسیهای کافی در اثبات ایمنی فرآورده توصیه نمی شود.

مصرف در بارداری و شیردهی

در دوره شیر دهی ، منع مصرفی وجود ندارد.
در دوره بارداری، تنها پس از مشورت با پزشک اقدام به شروع مصرف نمایید.

تداخلات دارویی

تاکنون موردی گزارش نشده است.

آثار فارماکولوژیکی و مکانیسم اثر

اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی گیاه سیاه دانه در مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر نظر گروهی از متخصصان به اثبات رسیده است و برای اولین بار در دنیا به صورت شیاف مهبلی جهت درمان عفونتهای قارچی مورد استفاده قرار گرفته است. طبق مطالعات بالینی انجام شده و مقایسه با دارویی شیمیایی همچون کلوتریمازول این دارو اثر بخشی مناسبتر و موثرتر نسبت به داروی فوق دارد. بعلاوه عوارضی همچون سوزش و التهاب حین مصرف در این دارو کمتر مشاهده شده است. هیچگونه مقاومت میکروبی یا قارچی تا کنون نسبت به این دارو گزارش نشده است.